Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy

Konkursy

Piórko 2019. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci

Konkurs skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów, których zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci. Zwycięzcy konkursu, czyli autor najlepszego tekstu oraz autor ilustracji do niego, otrzymają po 100 000 zł nagrody każdy. Książka ich autorstwa trafi do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

piorko 2019

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, których prace literackie nigdy wcześniej nie były publikowane w drukach lub wydawnictwach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN.

Opis
Do konkursu można zgłaszać utwory pisane wierszem lub prozą, przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Objętość tekstu od 20.000 do 60.000 znaków ze spacjami.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy teksty, które wcześniej nie były publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 100.000 zł.

Strona konkursu: piorko.biedronka.pl

Data zakończenia konkursu: 26 luty 2019

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”

Organizatorem konkursu jest Fundacja czAR(T) Krzywogońca.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłosić projekt niepublikowanej książki poetyckiej. Tematyka utworów powinna pośrednio lub bezpośrednio nawiązywać do przyrody.

Propozycję książki należy przesłać w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Jury oceni nadesłane propozycje i wybierze 5 finalistów, którzy do 29 maca 2019 dostarczą projekt kompletnego tomiku poetyckiego, z tytułem, opracowaniem graficznym okładki i stronami redakcyjnymi.

Nagrody
• I nagroda:
- statuetka Złotej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych,
- pobyt w siedzibie fundacji czAR(T) Krzywogońca – zwycięzca będzie pracował pod opieką tutora nad redakcją i przygotowaniem do druku tomiku poetyckiego,
- udział w wieczorach autorskich,
- druk tomiku poetyckiego w nakładzie 200 egzemplarzy, z czego 150 otrzyma autor.

• II nagroda: statuetka Srebrnej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

• III nagroda: statuetka Brązowej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2019, który obędzie się 18 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji w Krzywogońcu.

Regulamin konkursu: cz-art.org/pl/ii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-o-zlota-pszczole/

Data zakończenia konkursu: 28 luty 2019

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”

Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie oraz Stowarzyszenie Salon Literacki. Wsparcia udziela Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zestaw trzech niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy.

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich kresów i pogranicza wschodniego.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką kresów i pogranicza wschodniego.

Więcej informacji na stronie: kliknij 

Data zakończenia konkursu: 28 luty 2019

IV edycja konkursu na komiks dla dzieci im. Janusza Christy

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Egmont Polska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Wydawnictwo Egmont zaprasza wszystkich rysowników – zawodowców i amatorów – do udziału w konkursie na komiks dla dzieci.

W komiksie nie mogą występować bohaterzy wcześniej występujący w jakichkolwiek komiksach publikowanych drukiem bądź w Internecie. Organizator podkreśla, że konkurs nie jest konkursem na kontynuację dzieł Janusza Christy.

Objętość komiksu: od 6 do 10 plansz (format A4,  układ pionowy).
Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Do konkursu można zgłaszać prace, które nie były wcześniej publikowane (także w Internecie) ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł

Strona konkursu januszchrista.pl

Data zakończenia konkursu: 1 marca 2019

30. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Konkurs  skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dramaturgią dla młodych, zarówno do zawodowców i uznanych dramatopisarzy, jak i debiutantów. Głównym celem konkursu jest pozyskanie nowych, wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych oraz promowanie współczesnej, ważnej zarówno treściowo jak i artystycznie, dramaturgii. Wybrane utwory, głównie nagrodzone i wyróżnione, zostaną opublikowane w 45. zeszycie Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży.

Do konkursu można zgłaszać sztuki teatralne, które nie były wcześniej publikowane ani realizowane w teatrze, radiu lub telewizji.

Każdy autor może zgłosić dwa teksty.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 20 tysięcy złotych.

Strona konkursu www.csdpoznan.pl/aktualnosci/juz-startuje-30-konkurs-na-sztuke-teatralna-dla-dzieci-i-mlodziezy

Data zakończenia konkursu: 25 marca 2019

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego „O Buławę Marszałka”

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie należą do stowarzyszeń i związków twórczych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Opis

Celem konkursu jest propagowanie poezji wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem.

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
1/ wiersz miłosny,
2/ wiersz satyryczny,
3/ wiersz o tematyce dowolnej.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 25 zł.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu www.mdksulejowek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=318:ogolnopolski-konkurs-poetycki-wiersza-klasycznego-o-bulawe-marszalka&catid=78&Itemid=180

Data zakończenia konkursu: 27 marca 2019

X edycja konkursu literackiego „Romanse niezmyślone”

Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 11-13 lat, 14-16 lat i 17-19 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają przedstawić w formie komiksu ważne wydarzenie z historii najnowszej Polski (okres od 1917 do 1990 roku).  Bohaterem komiksu może być postać autentyczna lub fikcyjna.

Komiks powinien zawierać od 8 do 10 stron formatu A4 (układ pionowy).

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Strona konkursu pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/epizody-z-historii-najn/22972,VII-EDYCJA-OGOLNOPOLSKIEGO-KONKURSU-quotEPIZODY-Z-HISTORII-NAJNOWSZEJ-POLSKI-W-K.html

Data zakończenia konkursu: 29 marca 2019

VI Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali samodzielnej książki poetyckiej.

Opis
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw wierszy opatrzony tytułem. Tematyka dowolna. Organizatorzy nie określają liczby wierszy w zestawie.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie książkowej.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 9. edycji NOCY POEZJI.

Strona konkursu www.bip.krakow.pl/?dok_id=104516

Data zakończenia konkursu: 29 marca 2019

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza”

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.

Opis
Prace konkursowe można zgłaszać w trzech kategoriach:
• Poezja (maksymalnie 3 wiersze)
• Proza (esej, fragment dziennika lub reportaż o dowolnej tematyce; maksymalnie 12.000 znaków)
• Publicystyka

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie: Anna Dymna, Waldemar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Maria Szczeklik, Jarosław Wanecki.

Uczestnicy konkursu wpłacają 10 zł na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Nagrody
Główną nagrodą w każdej kategorii jest statuetka wykonana przez zakopiańskiego artystę rzeźbiarza, Karola Gąsienicę Szostaka.

Strona konkursu www.mp.pl/wena/regulamin

Data zakończenia konkursu: 29 marca 2019

XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

Organizatorem konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 15 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach książkowych ani nagradzane (I, II i III miejsce) w innych konkursach poetyckich.

Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach:

• kategoria I – wiersze o dowolnej tematyce. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.
• kategoria II – wiersze dla dzieci. Należy przesłać zestaw 5-10 wierszy.
• kategoria III – wiersze autorów mieszkających w odległości do 50 km od Szczecinka. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.

Utwory wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria I
– Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek za zestaw wierszy: 1.000 złotych;
– dwa równorzędne wyróżnienia po 500 złotych.

• Kategoria II
Nagroda Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci – 1.000 złotych i druk książki autorskiej w nakładzie 300 egzemplarzy (autor otrzyma 100 egzemplarzy).

• Kategoria III
Nagroda w kategorii „Poeta regionu” – 500 złotych.

Strona konkursu www.sapik.pl/web/?id=7&doc=3563

Data zakończenia konkursu: 31 marca 2019

Przewiń do góry strony