Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy

Konkursy

Nagroda Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku”

Organizatorem konkursu Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie.

Opis

Celem konkursu, zgodnie ze statutem międzynarodowego stowarzyszenia IBBY, jest promocja wartościowej literacko i artystycznie książki dla dzieci. Konkurs realizowany jest co roku. Nagradzani są współcześnie żyjący rodzimi twórcy. Polska edycja konkursu to odpowiednik podobnych, realizowanych przez narodowe sekcje IBBY. Konkurs nie dotyczy podręczników oraz literatury popularno-naukowej. Odnosi się wyłącznie do książek opublikowanych w Polsce.

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:

I. Nagroda literacka – dla pisarza / pisarki  / autorów tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
- za książkę dla dzieci;
- za książkę dla młodzieży.
Zgłoszenia może dokonać autor lub wydawca książki.

II. Nagroda graficzna – dla twórcy / twórczyni / twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora / ilustratorki / autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r., przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem, jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
- za książkę obrazkową;
- za ilustracje i koncepcję graficzną.
Zgłoszenia może dokonać ilustrator lub wydawca książki.

III. Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa – dla osoby fizycznej lub instytucji, która w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r. działała wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu www.ibby.pl/?page_id=28

Data zakończenia konkursu: 31 października 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu oraz Urząd Miasta Zawiercie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw 3-5 wierszy lub prozę o objętości do 7 stron znormalizowanego maszynopisu (15.000 znaków).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: poezji i prozy. Zwycięzcy otrzymają po 1000 zł, autorzy prac wyróżnionych po 500 zł. Przewidziane są również nagrody książkowe.

Strona konkursu www.mok.pl/aktualnosci/274

Data zakończenia konkursu: 31 października 2018

X edycja konkursu literackiego „Romanse niezmyślone”

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Zamojskie – wydawca „Tygodnika Zamojskiego”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 
Redakcja „Tygodnika Zamojskiego” zaprasza do udziału w konkursie literackim „Romanse niezmyślone” na najpiękniejszą historię miłosną.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, bo i strzała Amora nie wybiera. Nie stawiamy autorom żadnych warunków, poza jednym: prosimy nie zmyślać. Czekamy na historie, które przydarzyły się naprawdę – albo piszącym, albo ich bliskim. Wiemy z doświadczenia, że takie miłosne śledztwo, prowadzące do odkrycia tajemnicy skrywanej przed światem, może doprowadzić na literackie wyżyny. 

Objętość tekstu nie może przekraczać 25 tys. znaków.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 1.500 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 750 zł
• trzy wyróżnienia po 250 zł

Strona konkursu www.tygodnikzamojski.pl/artykul/87318/#prettyPhoto

Data zakończenia konkursu: 31 października 2018

V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod poetyckim zawołaniem Rocha Sęczawy”

Organizatorami konkursu są Marcin Daniel Kowalczyk oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Parczewa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs upamiętniający Rocha Sęczawę, parczewskiego poetę i prozaika, można przesłać od 1 do 3 wierszy, a także nowelę lub opowiadanie o objętości do 2500 znaków. Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.400 zł.

Strona konkursu www.bibliotekaparczew.pl/index.php/2011-12-08-22-02-58/wydarzenia-2018/413-v-ogolnopolski-konkurs-literacki.html

Data zakończenia konkursu: 31 października 2018

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”

Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w wieku od 8 do 16 lat.

Opis
Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „…I cóż, że dziewczyna?”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę kobiet, dziewczyn, koleżanek w życiu młodych ludzi, na przełamywanie stereotypów, że bycie dziewczyną niesie ze sobą wiele ograniczeń. W dowolnej formie literackiej uczestnicy mogą wypowiedzieć się na temat tego, czy wiek XXI jest przyjazny zdobywaniu świata bez względu na płeć, czy nie ma dziś „spraw nie dla dziewczyn” i że niezależnie od tego, czy chodzisz w spodniach, czy w spódnicy, możesz dogadać się z całym światem, bo masz tę moc! Jednocześnie pamiętajcie, że nie chcemy od Was kolejnych opowieści o znanych Polkach, o „Sendlerowych”, „Skłodowskich”, królowych i świętych. To mają być historie z Waszego życia, środowiska, otoczenia, z Waszych czasów. O dziewczynach z sąsiedztwa i dziewczynach z okładek. Nie trzeba dokonywać wielkich odkryć, zdobywać szczytów, być sławnym, żeby MIEĆ MOC zmieniania świata, zarażania innych swoim entuzjazmem, chęcią przeżywania przygód, pasją. Piszcie o dziewczynach znajomych i obcych, dzieciach i dorosłych, które Was inspirują, które podziwiacie, z którymi chcielibyście się poznać i razem zdobyć Wszechświat.

Utwory literackie w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres Książnicy Płockiej (szczegóły w regulaminie).

Prace będą oceniane przez Ewę Nowak, popularną autorkę książek dla młodzieży oraz Martynę Chuderską, dziennikarkę radiową.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Strona konkursu ksiaznicaplocka.pl/2018/10/03/konkurs-mlodzi-tworcy-literatury-zgloszenia-do-4-listopada

Data zakończenia konkursu: 4 listopada 2018

Konkurs na utwór dramatyczny dla Teatroteki

Organizatorem konkursu jest Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs towarzyszy Płockim Dniom Fantastyki ELGACON, które odbędą się w dniach 17-18 listopada 2018 r.

Istotą konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego na temat „Alternatywny Płock”. Wybór formy oraz interpretację tematu pozostawiamy oczywiście uczestnikom i ich bujnej wyobraźni.

Maksymalna objętość opowiadania to 25 tys. znaków ze spacjami (14 stron maszynopisu).

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w szóstym tomie elgaconowej antologii. Zwycięskie opowiadanie znajdzie się również w konwentowym informatorze.

Strona konkursu elgacon.pl/Konkursy/Konkurs%20Literacki

Data zakończenia konkursu: 7 listopada 2018

XV Ogólnopolski Konkurs na Esej

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
- studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Opis
W tym roku tematem konkursu na esej są „Podróże z Andrzejem Stasiukiem”.

Proza Stasiuka łączy w sobie jakieś osobiste wspomnienia, ale ważniejsze okazuje się zauroczenie surowym, bezludnym pejzażem. Miejsca, gdzie kończą się wszystkie drogi stanowią nadrzędny cel podróży i bycia – w drodze. A co, kiedy jakaś się pojawia? Wybór jest prosty – iść tą mniej udeptaną. „Zapisywanie życia”, jego brzydoty i nudy, przedstawianie ludzi okaleczonych, pogoń za rzeczywistością tambylców ma nas przywieźć na powrót do siebie. Abyśmy, rozumiejąc Innych, zrozumieli i siebie.

Czytając prozę Andrzeja Stasiuka, przychodzi nam wielokrotnie stawiać sobie pytania „po co” i „dlaczego” gdziekolwiek jechać… Jak na nie odpowiada pisarz? Co nam w tej materii dyskretnie podpowiada? Czego poszukuje przemierzając Europę Środkową, czy wyprawiając się coraz dalej na Wschód? Jaki obraz człowieka i świata wyłania się z jego podróżopisania?

Oto niektóre pytania, jakie chcielibyśmy zadać uczestnikom kolejnej edycji w konkursie na najlepszy esej krytycznoliteracki.

Czekamy na eseje będące efektem czytelniczych (i nie tylko) spotkań z podróżniczą prozą Stasiuka. Co otwierają w Tobie podróże i pisanie, jakie zawarł w swojej prozie autor Opowieści galicyjskich? Czy dla ciebie droga to życie? Czekamy na twoje impresje, studia, szkice!

Objętość eseju nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie:
• dr hab. Adrian Gleń – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki;
• dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki;
• dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Kapituła konkursu może przyznać w każdej kategorii dwa wyróżnienia po 100 zł i pięć nagród rzeczowych.

Strona konkursu mbp.opole.pl/niezdefiniowana/wydarzenia/konkurs/konkurs-na-esej-2018/

Data zakończenia konkursu: 23 listopada 2018

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej.

Tematyka utworów może być dowolna.

Pracę konkursową (powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów, zestaw wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych) należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nagroda
Zwycięska praca zostanie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzach, z czego autor otrzyma 750 egzemplarzy.

Strona konkursu kliknij

Data zakończenia konkursu: 30 listopada 2018

V konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Organizatorem konkursu jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Opis
Na konkurs literacki im. Astrid Lindgren można przesyłać bajki, opowieści, powieści oraz zbiory opowiadań o tematyce współczesnej, przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Można zgłaszać teksty o objętości od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (jeden arkusz to 22 strony maszynopisu).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, zgłaszane do druku lub oceny w wydawnictwach ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca:
- jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych,
- niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści,
- jest napisana piękną i poprawną polszczyzną, wyrabia dobry smak literacki,
- uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji i relacji między ludźmi,
- niesie przesłanie szacunku do dziecka, innych istot, przyrody, kraju, tradycji, wartości humanistycznych,
- rozwija wrażliwość moralną i umiejętność odróżniania dobra od zła,
- uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,
- unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.
- chroni wrażliwość dziecka – nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy,
- buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
• książka dla dzieci w wieku do 6 lat,
• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat,
• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Nagrody
W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda: 15.000 zł
II nagroda: 10.000 zł
III nagroda: 5.000 zł

Strona konkursu www.calapolskaczytadzieciom.pl/v-edycja

Data zakończenia konkursu: 30 listopada 2018

Konkurs reporterski Wydawnictwa Poznańskiego!

Wydawnictwo Poznańskie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu reporterskiego. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 3.12.2018r. projektu zawierającego się w obszarze tematycznym z zakresu współczesnego reportażu. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich posiadających obywatelstwo polskie.

Konkurs reporterski Wydawnictwa Poznańskiego

Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w składzie: Magdalena Kicińska, Monika Długa, Cezary Łazarewicz, Adrian Stachowski, Kamil Bałuk.

Laureat otrzyma stypendium w wysokości 15 000 zł przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu. Reportaż w formie książkowej zostanie wydany przez Wydawnictwo Poznańskie.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa Poznańskiego: www.wydawnictwopoznanskie.com

Data zakończenia konkursu: 3 grudnia 2018

Przewiń do góry strony