Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy

Konkursy

X Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu projekt przygotowanej do druku autorskiej książki literackiej, dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek.

Projekt książki należy dostarczyć w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz w formie wydruku (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Wybrana przez jury książka zostanie wydrukowana w nakładzie 500 egz. (150 egz. otrzyma autor). Zwycięzca otrzyma również nagrodę pieniężna w wysokości 3.000 zł.

Strona konkursu www.mbp.swidnica.pl/764-x-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2017

Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2017

XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 7.200 zł.

Strona konkursu artus.torun.pl/konkurs-poetycki-2017

Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2017

Szeroki CON-TEKST

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Do konkursu można zgłosić:
- opowiadanie (maksymalnie 20 tys. znaków ze spacjami),
- film (czas trwania od 1 do 3 minut),
- zdjęcia (od 1 do 3 zdjęć),
inspirowane życiem i/lub twórczością Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Uczestnik może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii (opowiadanie, zdjęcie, film).
Prace należy przesyłać mailem lub pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce: tablet lub ipad
• II miejsce: czytnik e-booków Kindle
• III miejsce: smartwatch

Strona konkursu www.wbpg.org.pl/aktualnosc/og%C3%B3lnopolski-konkurs-%E2%80%9Eszeroki-con-tekst%E2%80%9D-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy-ponadgimnazjalnej

Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2017

I Międzynarodowy Konkurs literacki Siegfrieda Lenza

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Tematem przewodnim konkursu są „Oblicza Europy”.

Utwór powinien uwzględnić kwestie Małej Ojczyzny, związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno-kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu.

Do konkursu można zgłaszać utwory literackie o objętości od 10 tys. do 30 tys. znaków.

Prace należy przesyłać emailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I nagroda: 5.000 zł
II nagroda: 3.000 zł
III nagroda: 2.000 zł

Strona konkursu www.biblioteka.elk.pl/node/586

Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2017

XVII Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Poetycki im. Leopolda Staffa

Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFalhkMFBiMF9BRW8/view?usp=sharing

Data zakończenia konkursu: 10 września 2017

Konkurs literacki „ODKRYJ SAM ZAGADKĘ DĘBÓW ROGALIŃSKICH”

1 lipca wystartowała druga edycja konkursu literackiego wokół serii detektywistycznej „Ignacy i Mela na tropie złodzieja” Zofii Staniszewskiej. Tym razem zadaniem Waszym będzie napisanie alternatywnego zakończenia do drugiej części cyklu: „Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka dębów rogalińskich”. Prace można zgłaszać do 27 września – to nieprzypadkowa data, tego dnia premierę będzie miała kolejna część przygód Ignacego i Meli.

Regulamin:

I. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Debit

II. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 r. i trwać będzie do 27 września.

III. Tematem prac konkursowych jest napisanie alternatywnego zakończenia do książki Zofii Staniszewskiej „Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka dębów rogalińskich”. Mile widziane ilustracje do tekstu.

IV. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci, bez względu na wiek.

V. Nagrodą Główną w konkursie jest opublikowanie zakończenia na stronie www.wydawnictwo-debit.pl oraz książki Wydawnictwa Debit o wartości 100 zł.

VII. Objętość tekstu alternatywnego zakończenia nie może przekroczyć 500 wyrazów.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Prace konkursowe można wysłać do wydawnictwa na adres:
Wydawnictwo Debit, pl. Grunwaldzki 8–10, 40–127 Katowice
Prace można również przesłać w formie pliku tekstowego lub zeskanować i wysłać na adres mailowy debit@soniadraga.com.pl.
W tytule maila lub na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs literacki”.

Praca konkursowa ma być tekstem napisanym ręcznie lub na komputerze.

2. Temat pracy: Alternatywne zakończenie książki Zofii Staniszewskiej „Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka dębów rogalińskich”.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, nr. telefonu, wiek. Dane te będą służyć organizatorom do kontaktowania się z uczestnikiem konkursu.
6. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Strona konkursu:  wydawnictwo-debit.pl/blog/47/ODKRYJ-SAM-ZAGADK%C4%98-D%C4%98B%C3%93W-ROGALI%C5%83SKICH—konku

Data zakończenia konkursu: 27 września 2017

Książka przyjazna dziecku

Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać książki dla dzieci w wieku 7-14 lat.

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych, charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Oczywiście są to kryteria dodatkowe, głównym jest wartość literacka utworu.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:
– książki wydane po 31 grudnia 2015 roku, w nakładzie nie mniejszym niż 100 egzemplarzy,
– książki niewydane lub wydane w nakładzie nie większym niż 99 egzemplarzy i niewprowadzone do dystrybucji.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Książki już wydane należy przesyłać w 3 egzemplarzach. W przypadku książek niewydanych, należy przesłać wydruk (3 egz.) oraz wersję elektroniczną (płyta CD).

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu www.muzeumzabawek.eu/ksiazka-przyjazna-dziecku-2017

Data zakończenia konkursu: 29 września 2017

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Czarno na białym”

Organizatorami konkursu są: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze należy wydrukować w 5 egzemplarzach i przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Strona konkursu www.foruminicjatyw.pl/regulamin-czarno-na-bialym

Data zakończenia konkursu: 30 września 2017

Konkurs na sztukę awangardową

Organizatorem konkursu jest Instytut Mikołowski.

Organizatorem konkursu jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać dramaty poświęcone stuleciu polskiej awangardy.

Celem konkursu jest wspieranie dramaturgii współczesnej; kultywowanie pamięci o spuściźnie awangardy artystycznej; poszerzanie świadomości o wieloaspektowym wpływie awangardy na sztukę oraz na społeczeństwo, zarówno XX jak i początku XXI wieku.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden niepublikowany wcześniej dramat. Pracę należy przesłać pocztą.

Nagroda
Nagroda to 20.000 zł oraz możliwość wystawienia dramatu na scenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Strona konkursu www.nowy.pl/item/2/lang/pl

Data zakończenia konkursu: 30 września 2017

Ogólnopolski konkurs biblioteczny Wydawnictwa Nasza Księgarnia!

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” w roku szkolnym 2016/2017 organizuje ogólnopolski konkurs biblioteczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III i IV-VI. Do konkursu uczeń może być zgłoszony przez nauczyciela lub bibliotekarza.

baner_detektyw

Zadaniem konkursowym w pierwszej kategorii wiekowej będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat związany z książką Grzegorza Kasdepke „Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki”, a dla uczniów klas IV-VI – praca pisemna w oparciu o książkę „Dom nie z tej ziemi” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby.

baner_dom

Ocenie jury zostaną poddane oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a w przypadku drugiej kategorii wiekowej także wyobraźnia i biegłość językowa.

Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” nagrodzi biblioteki laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych. Pisemne podziękowania otrzymają również nauczyciele i bibliotekarze sprawujący opiekę merytoryczną nad uczniami nagrodzonych prac.

Strona konkursu: www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl

Konkurs trwa od 31 marca do 30 września, a głoszenie wyników nastąpi 15 listopada 2017 roku.

Przewiń do góry strony