Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy

Konkursy

VII Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać opowiadania fantasy o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.

Strona konkursu dom-literatury.pl/vii-ogolnopolski-konkurs-opowiadanie-fantasy-im-krystyny-kwiatkowskiej

Data zakończenia konkursu: 13 października 2017

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stachura – podróże”

Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim i Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów.

Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane cytatem „Można się oprzeć o światło, o słoneczne promienie” (Edward Stachura Dziennik. Zeszyty podróżne 1).

Konkurs adresowany jest do miłośników twórczości Edwarda Steda Stachury, podróży i sztuki fotografowania. Prace zgłoszone do czwartej edycji konkursu zostaną wyeksponowane w jednej z dworcowych sal w Aleksandrowie Kujawskim podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu. 

Każdy uczestnik może zgłosić 5 prac.

Zdjęcia wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można przesyłać pocztą (na płycie CD) lub mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu www.aleksandrowkujawski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&artykul=3682&akcja=artykul

Data zakończenia konkursu: 31 października 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu oraz Urząd Miasta Zawiercie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw 3-5 wierszy lub prozę o objętości do 7 stron znormalizowanego maszynopisu (15000 znaków).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie:
Bogdan Dworak – pisarz, publicysta, regionalista,
Marek Baczewski – poeta, pisarz, krytyk literacki,
Olgerd Dziechciarz – pisarz, redaktor naczelnu kwartalnika literacko-artystycznego ,,Afront”.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: poezji i prozy.  Zwycięzcy otrzymają po 1000 zł, autorzy prac wyróżnionych po 500 zł. Przewidziane są również nagrody książkowe.

Strona konkursu www.mok.pl/aktualnosci/274

Data zakończenia konkursu: 4 listopada 2017

X Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”

Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 25 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać zdjęcia inspirowane dziełami uznanych artystów (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) lub przetworzone komputerowo fotografie wybranych dzieł sztuki.

Zdjęcia należy przesyłać w postaci odbitek lub wydruków (format nie mniejszy niż A5) oraz w wersji elektronicznej.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, które nie były wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu www.ddkbronowice.pl/konkursy/x-miedzynarodowy-konkurs-fotograficzny-dziela-mistrzow-inspiracja-wspolczesnej-fotografii

Data zakończenia konkursu: 6 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski”

Organizatorem konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
• Pejzaż Polski
• Eteryczny Kętrzyn – pejzaż Kętrzyna i okolic

Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia, które nie były nagradzane w innych konkursach. Format prac: od 20 x 30 do 70 x 90 cm.

Zdjęcia można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.

Strona konkursu kliknij

Data zakończenia konkursu: 7 listopada 2017

Konkurs literacki „Wyjustowani”

Organizatorem konkursu jest Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 15 do 30 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o objętości do 15 tys. znaków i/lub pięć wierszy. Tematyka utworów może być dowolna.

Prace należy przesyłać mailem. Do pracy konkursowej należy dołączyć krótką notkę o autorze (doświadczenie literackie, zainteresowania itp.).

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Najlepsze wiersze i opowiadania zostaną opublikowane w antologii. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

Strona konkursu www.umk.pl/wiadomosci/?id=20170809093043

Data zakończenia konkursu: 15 listopada 2017

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zestaw 5 wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 1.200 zł
• II nagroda: 900 zł
• III nagroda: 700 zł
• trzy wyróżnienia po 500 zł

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.

Strona konkursu www.klubskolwin.pl/konkursy/viii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-refleksy

Data zakończenia konkursu: 24 listopada 2017

XIV Ogólnopolski Konkurs na Esej „Czy Stanisław Lem przewidział nasz świat?”

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
- studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Opis
W tym roku uczestnicy konkursu mają odpowiedzieć na pytanie „Czy Stanisław Lem przewidział nasz świat?”.

Pytanie postawione w tytule eseju jest poniekąd retoryczne. Odpowiedzi wcale nie muszą być jednak oczywiste. Mogą zresztą dotyczyć wszystkich wymiarów Lemowego pisarstwa – nie tylko opowieści i opowiadań, frapujących i wciąż aktualnych, lecz również esejów, felietonów i tekstów krytycznych. Które elementy pojawiające się w tekstach Lema można byłoby nazwać dzisiaj proroczymi? Czy wyłania się z nich portret „człowieka z przyszłości”? Na jakie niebezpieczeństwa i diagnozy warto zwrócić uwagę? Czy opisywany przez autora Solaris czas dnia jutrzejszego oznacza zupełne zerwanie z przeszłością, czy też przeciwnie, jest jej odbiciem i konsekwencją? Może Lem nie tyle przewidział, co wymyślił nasz świat? To tylko niektóre z wielu pytań, jakie nasuwają się w trakcie lektury jego książek. Zapraszamy do lektury Lema jako autora opowiadającego o świecie, który nadchodzi, albo może nawet nadszedł, tyle, że niedostrzegalnie. Czy polski pisarz istotnie przewidział nasz świat?

Objętość eseju nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie:
- dr hab. Adrian Gleń – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki,
- dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki,
- dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Kapituła konkursu może także przyznać w każdej kategorii dwa wyróżnienia po 100 zł i pięć nagród rzeczowych.

Strona konkursu mbp.opole.pl/hol/wydarzenia/konkurs/konkurs-na-esej-2017

Data zakończenia konkursu: 27 listopada 2017

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej.

Tematyka utworów może być dowolna.

Pracę konkursową (zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów) należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach.

Nagroda
Zwycięska praca zostanie wydana w nakładzie 1000 egz. (autor otrzyma 750 egz.).

Strona konkursu www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Zaproszenie-do-udzialu-w-Konkursie-Literackim-Miasta-Gdanska-im-Boleslawa-Faca-2017,a,76389

Data zakończenia konkursu: 30 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki CONRADKI 2017

Organizatorem konkursu jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat.

Opis
Konkurs trwa przez cały rok i jest podzielony na 12 etapów:

— styczeń: wiersz biały o przemijaniu – do 10 stycznia 2017 r.
— luty: złota myśl o miłości (maks. 2 zdania) – do 10 lutego 2017 r.
— marzec: haiku o wiośnie – do 10 marca 2017 r.
— kwiecień: esej o Wielkanocy – do 10 kwietnia 2017 r.
— maj: opowiadanie fantasy – do 10 maja 2017 r.
— czerwiec: legenda o Nocy Kupały – do 10 czerwca 2017 r.
— lipiec: ballada (piosenka!) o dzieciństwie – do 10 lipca 2017 r.
— sierpień: wiersz rymowany o Polsce – do 10 sierpnia 2017 r.
— wrzesień: felieton o szkole – do 10 września 2017 r.
— październik: fraszka o jesieni – do 10 października 2017 r.
— listopad: satyra o śmierci – do 10 listopada 2017 r.
— grudzień: wspomnienie o Bożym Narodzeniu – do 10 grudnia 2017 r.

W czasie trwania konkursu każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa utwory. W wybranym miesiącu można przesłać tylko jedną pracę.

Prace należy przesyłać e-mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W każdym miesiącu jury wybiera 3 najlepsze utwory, które znajdą się w publikacji finałowej.

Każdego miesiąca trzy osoby otrzymują nagrody w postaci bonów,  do wykorzystania we wskazanej przez Organizatora księgarni:
I nagroda – bon o wartości 150 zł
II nagroda – bon o wartości 100 zł
III nagroda – bon o wartości 50 zł

Strona konkursu www.coekstudio.pl/conradki-2017,279

Data zakończenia konkursu: 10 grudnia 2017

Przewiń do góry strony