Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy

Konkursy

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza”

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.

Opis
Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• Poezja – maksymalnie 3 wiersze,
• Proza (esej, fragment dziennika lub reportaż o dowolnej tematyce) do 12.000 znaków.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie: Anna Dymna, Waldemar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Maria Szczeklik, Jarosław Wanecki.

Uczestnicy konkursu wpłacają 10 zł na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Nagrody
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w każdej z dwóch kategorii.
Główną nagrodą jest statuetka wykonana przez zakopiańskiego artystę rzeźbiarza, Karola Gąsienicę Szostaka.

Strona konkursu: 

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.

Opis
Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• Poezja – maksymalnie 3 wiersze,
• Proza (esej, fragment dziennika lub reportaż o dowolnej tematyce) do 12.000 znaków.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie: Anna Dymna, Waldemar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Maria Szczeklik, Jarosław Wanecki.

Uczestnicy konkursu wpłacają 10 zł na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Nagrody
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w każdej z dwóch kategorii.  Główną nagrodą jest statuetka wykonana przez zakopiańskiego artystę rzeźbiarza, Karola Gąsienicę Szostaka.

Strona konkursu: www.mp.pl/wena/regulamin

Data zakończenia konkursu: 28 luty 2018

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

Organizatorami konkursu są Fundacja Kultury WOBEC i Redakcja Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC. Partnerem przedsięwzięcia jest Związek Literatów Polskich o. Gdańsk.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 13 do 26 lat.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie o dowolnej tematyce. Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 2.500 złotych.
Autor najlepszego opowiadania otrzyma 1.000 złotych.

Wybrane utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Strona konkursu fkw.org.pl/2017/10/27/ii-edycja-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-boleslawa-prusa/

Data zakończenia konkursu: 28 luty 2018

IX Międzyszkolny Konkurs Literacki „Czas szkoły – czas dojrzewania”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów, liceów, techników i szkół branżowych.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
• opowiadanie lub fragment opowiadania (maksymalnie 3 strony),
• wiersz,
• komiks (maksymalnie 5 stron A4).

Tematem prac konkursowych mogą być:
- relacje rówieśnicze w okresie dojrzewania,
- rola rodziny w życiu człowieka. Podstawowe funkcje członków rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
- różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Szacunek dla płci przeciwnej.
- mój dom, moja dzielnica, moje miasto, moja mała ojczyzna.

Prace należy przesyłać pocztą. Więcej informacji w regulaminie. Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, książki i bony na zakup książek.

Organizator planuje wydać antologię z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami.

Regulamin konkursu: sp23gdynia.pl/index.php/menu-styles/konkursy/item/185-ix-miedzyszkolny-konkurs-literacki

Data zakończenia konkursu: 28 luty 2018

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

Organizatorem konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach książkowych ani nagradzane w innych konkursach poetyckich (miejsca od pierwszego do trzeciego).

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
• kategoria I – wiersze o dowolnej tematyce. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.
• kategoria II – wiersze dla dzieci. Należy przesłać zestaw 5-10 wierszy.
• kategoria III – wiersze autorów mieszkających w odległości do 50 km od Szczecinka. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.

Utwory wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria I
– Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek za zestaw wierszy: 1000 złotych;
– dwa równorzędne wyróżnienia po 500 złotych.

• Kategoria II
Nagroda Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci – 1000 złotych i druk książki autorskiej w nakładzie 300 egzemplarzy (autor otrzyma 100 egzemplarzy).

• Kategoria III
Nagroda w kategorii „Poeta regionu” – 500 złotych.

Strona konkursu www.sapik.pl/web/?id=22,28&doc=3153

Data zakończenia konkursu: 4 marca 2018

Ogólnopolski konkurs literacki z okazji 20-lecia Klubu Fantastyki Druga Era

Organizatorami konkursu są Wydawnictwo Miejskie Posnania i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 

„Rozważni i romantyczni. Spojrzenie 100 lat później” to tytuł konkursu literackiego, którym Wydawnictwo Miejskie Posnania i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania chcą uczcić 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego i zaakcentować znaczenie tego wydarzenia. Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najlepszego tekstu literackiego, inspirowanego powstaniem wielkopolskim 1918‒1919 i promującego dzieje oraz kulturę Poznania i Wielkopolski. 

Powieść powinna mieć objętość od 320 tys. do 800 tys. znaków ze spacjami. Wraz z powieścią należy przesłać streszczenie o objętości do 2500 znaków ze spacjami.

Teksty należy przesyłać emailem.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20.000 zł. Powieść zostanie wydana drukiem oraz w formie e-booka.

Strona konkursu www.poznan.pl/mim/bm/news/dzieje-sie-w-wydawnictwie,c,15/uwaga-konkurs-literacki-rozwazni-i-romantyczni-spojrzenie-100-lat-pozniej,103833.html 

Data zakończenia konkursu: 17 marca 2018

Rusza IV edycja konkursu Biedronki „Piórko”!

Po 100 tys. zł czeka na debiutującego pisarza i ilustratora, którzy zwyciężą w tegorocznym konkursie Biedronki „Piórko”. Jego czwarta edycja ruszyła 8 lutego br. Sieć poszukuje autorów, którzy stworzą opowieść dla dzieci w wieku 4-10 lat. Książka następnie trafi na półki sklepów Biedronka. Według tegorocznych badań blisko 24 proc. ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki. Konkurs Biedronki ma za zadanie wspierać debiutujących twórców oraz popularyzować czytelnictwo.

Piorko 2018

Piórko 2018 – zasady udziału

By wziąć udział w pierwszym etapie konkursu należy przesłać tekst literacki skierowany do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, o objętości od 20 000 do 60 000 znaków do 20 marca br. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez stronę: piorko2018.biedronka.pl

Poprzednie edycje konkursu Piórko cieszyły się dużym zainteresowaniem debiutantów i klientów sieci, co podkreśla, jak ważne jest to przedsięwzięcie. W trzech pierwszych odsłonach wpłynęło łącznie ponad 14 tys. 400 tekstów i kompletów ilustracji. Książki, które zostały dotąd wydane, sprzedały się w ponad 115 tys. egzemplarzy – mówi Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w JMP. Wśród autorów tekstów ubiegłorocznej edycji przeważały kobiety (71%) oraz osoby w przedziale wiekowym od 31. do 50. roku życia (52%).

W jury, które oceni nadesłane teksty, zasiadają znani eksperci, a wśród nich: Renata Piątkowska i Rafał Witek – autorzy książek dla dzieci, Agnieszka Karp-Szymańska – filolog polski i współzałożycielka portalu CzasDzieci.pl, dziennikarz Jarosław Gugała, a także przedstawiciel Jeronimo Martins Polska.

Do tej pory w ramach projektu ukazały się trzy książki: „Szary domek”, „Córka bajarza” i „Nieustraszony Strach na Wróble”, które łącznie sprzedały się w 115 tys. egzemplarzy. W tegorocznej, już czwartej, edycji projektu sieć Biedronka akcentuje walory edukacyjne książek w rozwoju intelektualnym dziecka.

Drugi etap skierowany dla rysowników rozpocznie się w lipcu 2018, po wytypowaniu przez kapitułę konkursu Piórko zwycięskiego tekstu. Książka, która powstanie w wyniku wydania zwycięskich prac będzie dostępna w sprzedaży w sklepach Biedronka w listopadzie i grudniu 2018 r.

Strona konkursu piorko2018.biedronka.pl

Data zakończenia konkursu: 20 marca 2018 – etap pierwszy.

XV Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na adres Organizatora należy przesłać dwa teksty poetyckie. Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane drukiem ani nagradzane w innych konkursach.

Przewidziana jest nagroda specjalna za wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą. Może to być utwór dodatkowy, dołączony do zestawu dwóch wierszy.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie)..

Nagrody
Nagroda główna: 2.000 zł
Nagroda Prezydenta Łomży za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej: 1.000 zł

Strona konkursu mdk.lomza.pl/index.php?wiad=1148

Data zakończenia konkursu: 24 marca 2018

III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz

Organizatorem konkursu jest Czytelnia na Piętrze I LO w Gnieźnie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Patronką konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz (1957-2003).

Uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie na temat „Moja niepodległość”, inspirowane 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane w prasie literackiej ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace oceni jury w składzie: Dawid Jung (przewodniczący), Irmina Kosmala i Kamila Kasprzak.

Konkurs objęty jest honorowanym patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach „Zeszytów Poetyckich” i „Popcentrali”.

Strona konkursu kliknij

Data zakończenia konkursu: 30 marca 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki PATRIOTYZM 2.0.

Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do starszej młodzieży szkolnej (w wieku od 15 do 18 lat) oraz osób dorosłych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie formy literackie na temat „Czym dla Ciebie jest współczesny patriotyzm?”.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody

• młodzież
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

• osoby dorosłe
I miejsce – 800 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł

Strona konkursu 

Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do starszej młodzieży szkolnej (w wieku od 15 do 18 lat) oraz osób dorosłych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie formy literackie na temat „Czym dla Ciebie jest współczesny patriotyzm?”.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody

• młodzież
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

• osoby dorosłe
I miejsce – 800 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł.

Strona konkursu bibliokutno.pl/aktualnosc-1343-patriotyzm_2_0_konkurs_literacki.html

Data zakończenia konkursu: 11 kwietnia 2018

Konkurs na opowiadanie fantastyczne „Jestem legendą”

Konkurs jest organizowany na portalu fantastyka.pl. Pomysłodawczynią jest Magdalena Świerczek-Gryboś.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy portalu fantastyka.pl.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać i opublikować na portalu fantastyka.pl opowiadanie fantastyczne, dowolnie interpretując hasło „Jestem legendą”. Objętość tekstu od 15000 do 60000 znaków.

Może hasło „Jestem legendą” kojarzy Wam się z postapo i ostatnim przedstawicielem ludzkiego gatunku, a może z owianym legendą potworem? Z historią Atlantydy? Z odkrywcą, któremu nikt nie wierzył, królem międzygalaktycznej giełdy, z własnymi marzeniami, z rządową obietnicą? Możecie pisać fantasy, SF, horrory, hybrydy, co tylko zechcecie, pod warunkiem wystąpienia istotnego dla fabuły motywu fantastycznego (który przetrwa brzytwę Lema).

Prace można zgłaszać od 1 marca do 1 maja 2018 r.

Nagrody
Nagrodami są ufundowane przez trzy wydawnictwa książki, a także możliwość udziału w antologii pokonkursowej i portalowe wyróżnienia za najlepsze opowiadania (tak zwane piórka, również nagradzane książkami).

Strona konkursu www.fantastyka.pl/hydepark/pokaz/19999

Data zakończenia konkursu: 1 maja 2018

Przewiń do góry strony