Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy

Konkursy

37. Wąglański Maj Poezji

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „wiersze rymowane” i „wiersze białe”.

Powróciliśmy do korzeni pięknej tradycyjnej polskiej poezji klasycznej, rymowanej. Będziemy też nadal promować najnowszą poezję współczesną – białe wiersze. Każdy uczestnik może brać udział równocześnie w obydwu kategoriach, które będą osobno oceniane. Zapraszamy wszystkich – sercem otwartym na oścież do udziału w kolejnej 37. edycji!

Tematyka utworów może być dowolna. W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 wiersze.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie konkursu).

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Strona konkursu bialaczow.pl/zapraszamy-na-36-waglanski-maj-poezji

Data zakończenia konkursu: 31 grudnia 2017

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw poetycki o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję.

Utwory nie mogą być dotąd nagradzane, publikowane ani zgłaszane do publikacji.

Wpisowe wynosi 15 złotych.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Decyzję o podziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.

Strona konkursu slkkb.org.pl/ogloszenie-xxvii-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-o-nagrode-im-k-k-baczynskiego

Data zakończenia konkursu: 31 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Katowice i Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy wiersze.

Celem konkursu jest opisanie językiem współczesnej poezji tego, co stanowiło najgłębszy sens i istotę twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – MIŁOŚCI.
„Niech to będzie miłość totalna – przeżywana w najgłębszym natężeniu zmysłów, albo też bolesna, raniąca, niejednokrotnie odtrącona, lecz powracająca w wybaczającym wspomnieniu. Ostatecznie przecież to tylko się liczy – zapamiętać chwilę, która się nie zmienia. Miłość domagająca się szczęścia musi i powinna być stałym tematem, motywem i inspiracją poetyckiej refleksji”. /Katarzyna Młynarczyk/

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie)

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu mdk.katowice.pl/konkurs-pawlikowskiej-jasnorzewskiej

Data zakończenia konkursu: 10 stycznia 2018

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Zbigniewa Pronaszki Szachista.

Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy),
• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej.

Nagrody
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.
Zwycięzcy otrzymają Gęsie Pióra (statuetki z brązu).

Strona konkursu muzeum.bytom.pl/?p=7081

Data zakończenia konkursu: 12 stycznia 2018

9. edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m. st. Warszawa.

Opis
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę reporterską. Do 9. edycji konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku.

Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy i tłumacze książek.

Zgłoszenie wraz z sześcioma egzemplarzami książki należy przesłać na adres Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Autor zwycięskiej książki otrzyma 50.000 zł. Tłumacz najlepszego przekładu reportażu literackiego otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 zł.

Strona konkursu www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,1,9848.html?locale=pl_PL

Data zakończenia konkursu: 15 stycznia 2018

XI Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz”

Organizatorem konkursu jest Krasnostawski Domu Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Do konkursu może przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Nie liczą się wiek, staż, doświadczenie. Wiersze muszą być oryginalne, dyktowane sercem, a nie chęcią zysku.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 utwory.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do lat 18” i „dorośli”.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 1.800 złotych.

Strona konkursu drive.google.com/file/d/10746BFYVomNxKJ9foxqZm2SFSoUrV3KL/view

Data zakończenia konkursu: 15 stycznia 2018

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej 2018

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Opis
Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej jest przyznawana w dwóch kategoriach:
• kategoria pierwsza – najwybitniejsza książka poetycka roku wydana oryginalnie po polsku;
• kategoria druga – najwybitniejsza książka poetycka roku przetłumaczonej na język polski.

W kategorii pierwszej do Nagrody można zgłaszać książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku, w kategorii drugiej – książki wydane pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a  31 grudnia 2017 roku.

Książki mogą być zgłaszane przez autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o literackim charakterze.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć siedem egzemplarzy książki oraz wersję elektroniczną w formacie pdf.

W 2018 roku Nagroda im. Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana przez kapitułę w składzie:
1. Andrij Chadanowicz – tłumacz, wykładowca na Uniwersytecie w Mińsku.
2. Berhnard Hartmann – tłumacz literatury polskiej i niemieckiej na język angielski, wykładowca akademicki.
3. William Martin – tłumacz literatury polskiej na język angielski, krytyk literatury, wykładowca akademicki.
4. Joanna Orska – krytyczka i literaturoznawczyni, wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim.
5. Abel Murcia Soriano – tłumacz i poeta, dyrektor Instytutu Cervantesa w Moskwie.
6. Marian Stala – krytyk i literaturoznawca, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
7. Dorota Walczak-Delanois – badaczka literatury polskiej, wykłada na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli.

Nagroda
Nagrodę stanowią:
1) statuetka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej;
2) nagroda pieniężna w wysokości ustalanej dla każdej kategorii przez Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Strona konkursu www.szymborska.org.pl/nagroda-poetycka.html

Data zakończenia konkursu: 15 stycznia 2018

Konkurs reporterski Wydawnictwa Poznańskiego!

Zapraszamy do udziału w konkursie na stypendium reporterskie, którego celem jest wspieranie młodych reportażystów i reportażystek oraz promowanie rzetelnych, polskich reportaży współczesnych.

Konkurs reporterski Wydawnictwa Poznańskiego

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie, która do 15.01.2018 r. prześle plan projektu reporterskiego, który zamierza zrealizować.

Jury w składzie: Magdalena Kicińska, Katarzyna Surmiak-Domańska, Cezary Łazarewicz, Włodzimierz Nowak i Monika Długa wyłoni najlepsze prace, a ich autorom zostanie zaoferowana opieka merytoryczna doświadczonych reportażystów, którzy pomogą w pracach nad reportażem. Reportaże te zostaną wydane przez Wydawnictwo Poznańskie.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

Patronat nad konkursem objął: „Tygodnik Powszechny” oraz CzytamRecenzuje.pl.

Regulamin konkursu: kliknij

Data zakończenia konkursu: 15 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs im. Tomasza Marciniaka „Chełmno komiksem malowane”

Organizatorem konkursu jest Chełmiński Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Konkurs skierowany jest do wszystkich ZAKOCHANYCH (bez ograniczenia wieku). Jego przedmiotem jest wykonanie komiksu nawiązującego do Chełmna jako miasta zakochanych. Temat prac może odwoływać się do historii, legend, zabytków, może dotyczyć również wydarzenia z życia autora lub zasłyszanego opowiadania. Akceptujemy również prace przedstawiające fikcyjne historie tworzone w oparciu o fakty, jednak fabuła musi być ściśle związana z Chełmnem.

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. Format A4, układ pionowy. Objętość do 10 stron.

Komiks można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Chełmińskiego Domu Kultury. Termin składania prac upływa 26 stycznia 2018 roku o godz. 15:00.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 600 zł
III miejsce: 400 zł

Strona konkursu www.chdk.pl/pliki/teksty/011117/regkom.pdf

Data zakończenia konkursu: 26 stycznia 2018

XXIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze i opowiadania. Tematyka prac dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 wierszy i 2 opowiadania.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Najlepsze utwory zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu kliknij

Data zakończenia konkursu: 29 stycznia 2018

Przewiń do góry strony