Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy

Konkursy

Konkurs poetycki „O Złotą Nutę I. Reimanna”

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Krosnowic.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Organizatorzy konkursu czekają na wiersze inspirowane muzyką.

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnię poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu. 
Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności muzyką Ignacego Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• I miejsce – Złota Nuta I. Reimanna i 500 zł
• II miejsce – 400 zł
• III miejsce – 300 zł

Strona konkursu krosnowice.pl/2018/03/22/regulamin-konkursu-poetyckiego-o-zlota-nute-i-reimanna-edycja-2018/

Data zakończenia konkursu: 20 sierpnia 2018

Dwa konkursy literackie Stowarzyszenia Żywych Poetów

Organizatorem konkursów jest Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu.

Uczestnicy
Konkursy mają charakter otwarty.

Opis
Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” zaprasza do udziału w dwóch konkursach poetyckich.

27. konkurs literacki „O Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów” 

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy. Tematyka dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.

Termin nadsyłania prac upływa 1 września 2018 (liczy się data stempla pocztowego).

Pula nagród wynosi 2.500 zł.

10. konkurs na zbór wierszy imienia Scherffera von Scherfersteina „O Syfon Scherfera”

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 45 utworów poetyckich. Objętość zestawu nie może przekraczać 54 stron.

Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 sierpnia 2018 (liczy się data stempla pocztowego).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.

Regulamin konkursu: zywipoeci.pl/konkursy-2018

Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2018

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów”

Organizatorami konkursu są: Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 15 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać małe formy prozatorskie (opowiadania, nowele, eseje) opisujące polską rzeczywistość, inspirowane twórczością Eugeniusza Paukszty.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden utwór o objętości do 10 stron formatu A4. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu tutaj

Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przylecę do was na skrzydłach marzeń”

Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Tytuł konkursu został zaczerpnięty z wiersza Wandy Chotomskiej, który poetka ofiarowała Książnicy Płockiej w roku jubileuszu 80-lecia działalności instytucji. Chcemy, by stał się inspiracją dla amatorów i profesjonalistów, którzy, tak jak patronka konkursu, za cel stawiają sobie twórczość dla dzieci, która pobudzać będzie ich wyobraźnię, nieść radość, dowcipnie, ale z wielkim szacunkiem dla języka polskiego opowiadać świat, bawić się słowem i wielością znaczeń.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Organizatorzy nie ograniczają tematyki, warunkiem jest jednak, by były to wiersze dla dzieci.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Data zakończenia konkursu: 1 września 2018

Konkurs na utwór dramatyczny dla Teatroteki

Organizatorami konkursu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać utwory dramatyczne przeznaczone do realizacji w formie telewizyjnego widowiska teatralnego w cyklu TEATROTEKA.

TEATROTEKA to nowy etap w myśleniu o ekranizacjach współczesnej dramaturgii, tak w kontekście artystycznym, jak i realizacyjnym. Ekranizacje tworzone przez młodych, często debiutujących twórców, przy wsparciu technologii i infrastruktury filmowej, pozwalają na realizację ciekawych, nowatorskich utworów. Projektowi od samego początku przyświeca również cel jego szerokiej dystrybucji i dostępności. W latach 2013-2017 w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych powstało 35 oryginalnych realizacji TEATROTEKI, natomiast do końca 2018 r. powstanie 10 kolejnych.

Tematyka prac konkursowych może być dowolna. Organizatorzy oczekują utworów dla dorosłych, o szeroko pojętej tematyce współczesnej.

Widowisko powinno trwać 40-70 minut (około 30-40 stron znormalizowanych).

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 15.000 zł
• II nagroda: 10.000 zł
• III nagroda: 8.000 zł
• trzy wyróżnienia po 5.000 zł

Strona konkursu www.wfdif.pl/pl/aktualnosci/ruszyl-konkurs-na-utwor-dla-teatroteki

Data zakończenia konkursu: 30 września 2018

Konkurs na dramat radiowy NASŁUCHIWANIE: NEPODLEGŁOŚĆ

Organizatorami konkursu są Program Trzeci Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Przedmiotem konkursu jest dramat radiowy NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ.

Konkurs zostaje ogłoszony w związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat konkursu odnosi się bezpośrednio do narodowej historii, ale w zamierzeniu Organizatorów ma charakter uniwersalny. 

Sposób ujęcia historycznego tematu i zakres skojarzeń związanych z kluczowym pojęciem NIEPODLEGŁOŚCI pozostaje wyłączną domeną artystów.

Objętość tekstu nie może przekraczać 30 stron wydruku komputerowego. Na podstawie tekstu zostanie zrealizowane ok. 45-minutowe słuchowisko.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 7.000 zł
III miejsce: 5.000 zł
dwa wyróżnienia w wysokości 2.000 zł

Nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną zrealizowane w postaci słuchowisk w studiach Teatru Polskiego Radia.

Strona konkursu: www.polskieradio.pl/9/6906

Data zakończenia konkursu: 30 września 2018

IV Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób, które mają ukończone 16 lat.

Opis 

Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie zd. Temkin i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie.

Każdy autor może przesłać na konkurs od 3 do 5 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Tematyka wierszy może być dowolna. W kategorii dodatkowej oceniane będą utwory inspirowane muzyką.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Wiersze oceni jury w składzie: Wojciech Kass (przewodniczący), Aneta Kolańczyk, Tadeusz Olszewski. Sekretarzem jury jest Aleksandra Konieczny.

Nagrody
Pula nagród wynosi 5.000 zł.

Strona konkursu lyzkamleka.poezja-art.eu/imprezy-2018/iv-konkurs-poetycki-im-rodziny-wilkomirskich

Data zakończenia konkursu: 30 września 2018

Ogólnopolski konkurs biblioteczny Wydawnictwa „Nasza Księgarnia”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym Wydawnictwa „Nasza Księgarnia”.

Jesteś uczniem klasy IV – VIII szkoły podstawowej? Przeczytaj książkę „Dzieci z wyspy Saltkråkan” Astrid Lindgren i weź udział w konkursie.

Zadanie konkursowe:
Wakacje to wymarzony czas dla wszystkich dzieci. Wyobraź sobie, że niespodziewanie otrzymujesz zaproszenie od rodziny Melkersonów i najbliższe lato spędzasz z bohaterami książki „Dzieci z wyspy Saltkråkan”.  Opisz waszą przygodę.

Dzieci z wyspy Saltkråkan

Ocenie jury zostanie poddana oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a także wyobraźnia i biegłość językowa.
Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca  otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” nagrodzi biblioteki  laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych. Pisemne podziękowania otrzymają również nauczyciele i bibliotekarze sprawujący opiekę merytoryczną nad nagrodzonymi uczniami.

Konkurs trwa od 29 marca do 1 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje, terminarz, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie: www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl.

44. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku do 35 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy, w tym jednego o tematyce religijnej lub patriotycznej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Wiersze oceni jury w składzie:
- Przemysław Dakowicz (przewodniczący jury) – wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury;
- Krzysztof Kuczkowski (członek jury) – wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”;
- Agnieszka Gościeniecka (sekretarz jury) – przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku.

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe. Zdobywca nagrody głównej otrzyma 1.500 zł.

Strona konkursu jesiennachryzantema.wixsite.com/jesiennachryzantema

Data zakończenia konkursu: 8 październik 2018

V Konkurs Literacki „Racibórz prozą zaczarowany”

Organizatorami konkursu są Miasto Racibórz i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór literacki pisany prozą, zawierający historię miłosną związaną z Raciborzem.

Jakie historie miłosne mogą wydarzyć się w Raciborzu lub mieć związek z miastem? Pióra w dłoń! Rusza jubileuszowa, V edycja konkursu literackiego „Racibórz prozą zaczarowany” organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu oraz Miasto Racibórz.

Utwór o objętości od 5 do 10 stron nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 400 zł

Strona konkursu www.biblrac.pl/pl/site/wydarzenie/1648-raciborz-proza-zaczarowany-.html

Data zakończenia konkursu: 9 października 2018

Przewiń do góry strony