Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Konkursy (strona 2)

Konkursy

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza”

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.

Opis
Prace konkursowe można zgłaszać w trzech kategoriach:
• Poezja (maksymalnie 3 wiersze)
• Proza (esej, fragment dziennika lub reportaż o dowolnej tematyce; maksymalnie 12.000 znaków)
• Publicystyka

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie: Anna Dymna, Waldemar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Maria Szczeklik, Jarosław Wanecki.

Uczestnicy konkursu wpłacają 10 zł na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Nagrody
Główną nagrodą w każdej kategorii jest statuetka wykonana przez zakopiańskiego artystę rzeźbiarza, Karola Gąsienicę Szostaka.

Strona konkursu www.mp.pl/wena/regulamin

Data zakończenia konkursu: 29 marca 2019

XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

Organizatorem konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 15 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach książkowych ani nagradzane (I, II i III miejsce) w innych konkursach poetyckich.

Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach:

• kategoria I – wiersze o dowolnej tematyce. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.
• kategoria II – wiersze dla dzieci. Należy przesłać zestaw 5-10 wierszy.
• kategoria III – wiersze autorów mieszkających w odległości do 50 km od Szczecinka. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.

Utwory wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria I
– Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek za zestaw wierszy: 1.000 złotych;
– dwa równorzędne wyróżnienia po 500 złotych.

• Kategoria II
Nagroda Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci – 1.000 złotych i druk książki autorskiej w nakładzie 300 egzemplarzy (autor otrzyma 100 egzemplarzy).

• Kategoria III
Nagroda w kategorii „Poeta regionu” – 500 złotych.

Strona konkursu www.sapik.pl/web/?id=7&doc=3563

Data zakończenia konkursu: 31 marca 2019

XII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2019

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden projekt autorskiej książki literackiej, np. tomik poetycki, powieść, zbiór opowiadań.

Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Twórcą ilustracji może być autor książki lub inna osoba.

Projekt książki przygotowany do druku należy dostarczyć w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz w formie wydruku (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Wybrana przez jury książka zostanie wydana w nakładzie 500 egz. (200 egz. otrzyma autor). Zwycięzca otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

Strona konkursu mbp.swidnica.pl/915-xi-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2018

Data zakończenia konkursu: 31 marca 2019

Konkurs na powieść kryminalną!

Organizatorem konkursu jest Czwarta Strona. Czwarta Strona należy do Grupy Wydawnictwa Poznańskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy do końca kwietnia 2019 r. przesłać na adres Wydawnictwa Poznańskiego swoją powieść kryminalną.

Jako powieść rozumiemy tekst o objętości powyżej 8 arkuszy wydawniczych (przy czym jeden taki arkusz liczy sobie 40 000 znaków ze spacjami). Utwór musi zawierać się w obszarze tematycznym z zakresu współczesnej literatury kryminalnej i spełniać warunki formalne tekstu powieści kryminalnej.

Prace konkursowe można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest 5.000 zł brutto oraz publikacja zwycięskiej powieści w formie książkowej.

Strona konkursu kliknij

Data zakończenia konkursu: 30 kwietnia 2019

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie o dowolnej tematyce.

Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł.

Strona konkursu kliknij

Data zakończenia konkursu: 31 maja 2019

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Wiersze oceni jury w składzie: prof. Dariusz Kulesza – przewodniczący, Teresa Tomsia, Marek Zagańczyk.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Domu Kultury w Orzyszu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 2.000 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Strona konkursu www.facebook.com/muzeumkajki

Data zakończenia konkursu: 1 czerwca 2019

Przewiń do góry strony