Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Aktualności » Merlin Group rezygnuje z zakupu księgarni internetowej Gandalf!

Merlin Group rezygnuje z zakupu księgarni internetowej Gandalf!

Zarząd Merlin Group S.A. poinformował, że podjął decyzję o zakończeniu procesu negocjacji pomiędzy Merlinem a wspólnikiem spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Anettą Wilczyńską, mających na celu nabycie przez Merlin Group 100 proc. udziałów spółki Gandalf sp. z o.o.

Przedmiotowe negocjacje zostały zakończone z uwagi na fakt, że badanie due dilligence spółki Gandalf sp. z o.o. wykazało wysokie ryzyko prawne w jednym z kluczowych obszarów działalności spółki, wobec czego Merlin Group zdecydował się na zakończenie negocjacji i niezawieranie umowy – czytamy w komunikacie.

Negocjacje między spółkami rozpoczęły się w czerwcu br., jednak zarząd Merlin Group podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.

Decyzja spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy spółki, poprzez negatywny wpływ na wyniki negocjacji, w tym potencjalny wzrost ceny udziałów spółki będących przedmiotem nabycia oraz pogorszenie relacji z partnerami biznesowymi Merlina, a także jego na pozycję konkurencyjną.

Emitent wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji. Powodem ujawnienia ww. informacji poufnej jest okoliczność zakończenia negocjacji pomiędzy stronami w dniu 1 września 2017 r. bez zawarcia umowy.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry strony