Najciekawsze informacje z rynku:
Regał Nowości » Aktualności » Sprawdź, ile Polacy wydają na kulturę! Mało optymistyczne dane!

Sprawdź, ile Polacy wydają na kulturę! Mało optymistyczne dane!

23,64 zł – tyle na książki wydały przeciętnie na jedną osobę gospodarstwa domowe w 2016 roku. Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższe kwoty były przeznaczane na korzystanie z mediów, szczególnie elektronicznych.

Jak czytamy w raporcie, roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych wyniosły 347,40 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że zwiększyły się nominalnie o 7,32 zł, czyli o 2,2 proc. w porównaniu z rokiem wcześnie.

Udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych wyniósł 2,6 proc., tak samo jak w 2015 roku.

Na co najwięcej?

Z danych GUS-u wynika, że najwyższe kwoty były przeznaczane na korzystanie z mediów, szczególnie elektronicznych.

Opłaty za korzystanie z urządzeń odbiorczych (abonament radiowy i telewizyjny) oraz za telewizję cyfrową i kablową (bez opłat za telewizję kablową w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych) wyniosły 110,16 zł przeciętnie na 1 osobę w gospodarstwach domowych (o 2,8 proc. mniej w porównaniu z 2015 r.).

Oznacza to, że stanowiły blisko jedną trzecią rocznych wydatków na kulturę w gospodarstwach domowych – 31,7 proc. wobec 33,3 proc. w roku poprzednim.

W 2016 roku na gazety i czasopisma gospodarstwa domowe wydały przeciętnie na 1 osobę 29,16 zł (o 4,0 proc. mniej niż w roku poprzednim), a ich udział w wydatkach na kulturę wyniósł 8,4 proc. (w 2015 r. – 8,9 proc.) – podano.

Kultura dla nielicznych!

W 2016 r. w gospodarstwach domowych na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina wydano przeciętnie na 1 osobę 31,92 zł (o 16,7% więcej niż w 2015 r.). Tu również zaznaczyły się wyraźne różnice między miastem i wsią, wynikające głównie z ograniczonego dostępu mieszkańców wsi do instytucji kultury. Na bilety wstępu do tych instytucji, gospodarstwa w miastach wydały 42,60 zł przeciętnie na 1 osobę w gospodarstwie domowym (o 15,6% więcej niż w 2015 r.), tj. 10,5% łącznych wydatków na kulturę (wobec 9,3% w roku poprzednim), a na wsi – 15,00 zł (o 39,9% więcej niż w roku poprzednim), tj. 5,8% (wobec 5,0% w 2015 r.).

Wieś prawie nie wydaje na książki!

Na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie na 1 osobę 23,64 zł (o 3,7 proc. więcej niż w 2015 roku), a wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 44,04 zł (o 18,4 proc. mniej niż w 2015 roku).

W statystykach GUS nadal widać zróżnicowanie między miastem a wsią. Na zakup książek i innych wydawnictw – wydano 32,04 zł, tj. 7,9% w gospodarstwach mieszkających w miastach, a 10,08 zł, tj. 3,9% – na wsi (w roku poprzednim odpowiednio: 31,08 zł, tj. 7,9% oraz 9,60 zł, tj. 3,8%).

Dodaj komentarz

Przewiń do góry strony